3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง หัวใจเป็นสุข
3 วัน 2 คืน Nature ปาย แม่ฮ่องสอน
1864 Sharp Curve เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
Around: ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
Drinks Coffee at Cool Pai
Best First เชียงใหม่ ปาย
Absolutely North เชียงใหม่ ปาย 3วัน2คืน
North Weird: 5 วัน 4 คืน
Kimberlite Circle: แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน
Fresh Trace: เมืองปาย
ปาย - Dip 3วัน2คืน
Stop Dissonance! แม่ฮ่องสอน ปาย
1600 Height, Flower Hill
Call of Coldest ดอยอ่างขาง ปาย
Dream of Pai: พระเจ้าสร้างให้รัก 3วัน2คืน
Don't impress me more 4วัน3คืน ปาย ดอยอ่างขาง
Bob is your uncle: The best
Paused Amygdala ปาย - ดอยผ้าห่มปก - อ่างขาง 3วัน2คืน
The Loop: เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
Make Hasty Slowly: 5 วัน 4 คืน
บ้านรักไทย: Fog Village
Longing for.. : แม่ฮ่องสอน
Nucleus Accumbent แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
  089-5727603 @jctour jctourthailand@gmail.com

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน หัวใจเป็นสุข
3 วัน 2 คืน

แม่ฮ่องสอน ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ กลายเป็นแหล่ง re-charge แบตเตอรี่ ของผู้คนได้ทั้งหมด ด้วยบรรยากาศ ความงดงามของธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา และความเรียบง่าย ของชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน ที่ Living Life โดยใช้เฉพาะสิ่งที่เป็น Need จริงๆ ของการใช้ชีวิตเท่านั้น..

แพ็คเกจ Lake on Hills นี้ นำท่านลูกค้า ไปใช้ Holiday Time อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รีชาร์จแบต ให้กับชีวิต เพลิดเพลินไปกับ ความเรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอน และเรียนรู้ภูมิปัญญา อันน่าเหลือเชื่อ ของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Hills ล้วนๆ และซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางป่าแห่งธรรมชาติ

"เก็บเกี่ยวประสบการณ์ มอบเรื่องเล่าพิเศษให้กับตัวเอง พร้อม รีชาร์จให้ชีวิต" นั้นคือคำขวัญ ของแพ็คเกจนี้ พร้อมการบริการ ในระดับ Upper Class ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่าง Vote ให้ว่า เจซีทัวร์ ดีและรับผิดชอบ ที่สุดในโลก จริง? (ทำไมจะไม่ลองอ่าน ผู้คนทั่วโลกเขาพูดถึงเจซีทัวร์ ทั้งดี และไม่ดีดู ละครับ.. Click อ่านทันทีก่อนตัดสินใจ)

แนะนำท่านลูกค้า ดูรายละเอียด ดูโปรแกรม ดูภาพที่เป็นส่วนหนึ่ง ของสถานที่ท่องเที่ยวตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจ และ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ฝ่าย detail ของเจซีทัวร์ เปิดสายให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603 ไลน์ @jctour (ดึกดื่นแค่ไหน โทรได้เลยครับ)

สะพาน อธิษฐานแล้วสำเร็จ

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

นี่คือสะพาน ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นข้ามนาข้าว ข้ามลำหัวย ข้ามหนองบึง ผ่านป่า วกเลี้ยวสู่ปลายทาง ซึ่งเป็นวัด ที่ไกลออกไปกว่า 600 เมตร ที่ปลายสะพาน กลายเป็นสะพานบุญ ที่มีความหมายว่าบุญแท้ ๆ แน่นอน ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึก.. กลางสะพาน สามารถอธิษฐาน (Make Wish) มีเรื่องเล่าว่า จะเป็นผลสำเร็จ เกิน 90% ของเรื่องที่ควรจะเป็น... (ขอในสิ่งที่สมเหตุสมผล กับบุญที่ระลึกได้ว่าเคยสร้าง) ทริปนี้ นำท่านลูกค้า ขึ้นสะพาน เดินไปถึงจุดปลายทาง...

พระธาตุดอยกองมู

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

เป็นองค์พระธาตุเจดีย์คู่ บนดอยสูง (ซึ่งมีอัฐิของพระอรหันต์ชื่อว่า พระโมคคัลลานะ) ขึ้นมา บนพระธาตุดอยกองมู เพื่อนมัสการองค์เจดีย์ และจุดชมวิวบนดอย มองเห็นเมืองแม่ฮ่องสอน ที่รายล้อม ทะเลสาบสุดสวย อยู่ตรงปลายสายตา...

หมู่บ้านรักไทย: หมู่บ้านจีนยูนนาน

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา แต่อยู่รอบทะเลสาบกว้างใหญ่ ยิ่งทำให้อากาศสดชื่นเข้าไปอีก (ตลอดวันตลอดคืน) ทริปนี้ นำท่านลูกค้าทำ 3 กิจกรรม คือเยี่ยมชมในหมู่บ้านรอบทะเลสาบ ชมไร่ชา และพายเรือชมทิวทัศน์ รอบทะเลสาบ และชมทะเลหมอกในต้อนเช้า... รับประทานอาหารจีน ของแท้จากยูนนาน รสชาดเยี่ยม จนลือชื่อ ข่าวดีกว่านั้น เราพักที่นี้ 1 คืน...(Re-Charge Battery ได้แบบเต็มอิ่ม)

ที่พัก เต็มอิ่มด้วย อิออนประจุลบใน ออกซิเจน

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

แพ็คเกจนี้ เน้นสำหรับ สว ผู้ใหญ่ ลูกค้าคนสำคัญ หรือวันพิเศษ สำหรับท่านลูกค้า เจซีทัวร์ คัดเลือก รีสอร์ท ที่ได้ชื่อว่า มีอิออนประจุลบสูงสุด เพื่อให้ท่าน ได้พบกับวันพักร้อนสุดพิเศษ เก็บไว้ในความทรงจำ ตลอดไป... นี้คือ ลีไวน์ รักษ์ไทย รีสอร์ท กลางไร่ชา ริมทะเลสาบ ท่ามกลางหุบเขา....

ปางอุ๋ง - ตลอดแนว

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

เที่ยวปางอุ๋งกับเจซีทัวร์ ในแพ็คเกจ สำหรับสว และผู้ใหญ่ นำท่านเข้าถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดยัก ในทุก "มุมสวย" หลังจากถ่ายรูปกับทิวสน ที่ตัดกับสายน้ำ และสายหมอก พร้อมความอบอุ่น แห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า เมื่อถึงจุด ที่หนาวพอทน ทัวร์ไกด์ของเจซีทัวร์ นำท่านลูกค้า ลงแพไม้ไผ่ ล่องชมทัศนียภาพ แห่งความงดงาม....

ภูโคลน...สำหรับสุขภาพ

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

ที่ภูโคลน จะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ (ยอดเยี่ยมต่อสุขภาพ) และมีแช่โคลน ฟอกหน้า ฟอกตัวด้วยโคลน ไม่ว่าท่านลูกค้า จะคิดยังไง แต่ทางเจซีทัวร์ รวมให้เต็มแพ็คเกจ ท่านลูกค้า "ทำได้ทุกอย่าง" ที่ภูโคลน

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว + สะพานข้าว 9 เป็นสุข

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

สองสถานที่ท่องเที่ยว ที่แสดงถึง วิถีชีวิตแท้ ๆ ของแม่ฮ่องสอน คือชนเผ่า และอาชีพหลักของผู้คน หมู่บ้านชนเผ่าคอยาว (Long Neck) คือหมู่บ้านชนเผ่า ที่ทริปนี้เลือกไปเยือน จากหลากหลายชนเผ่า และวิถีชีวิต และความงดงาม ของชาวนาแม่ฮ่องสอน.... "เรียนรู้ และซึมซับ และมีความสุข"

วัดจองคำ อารามหลวงแม่ฮ่องสอน

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

วัดจองคำ และวัดจองกลาง เป็นอารามที่อยู่ติดกัน เป็นวัดคู่แฝด ที่ศิลปะไทยล้านนา แข่งขันและประชันกับ ศิลปะจากพม่า และไทยใหญ่ การได้เข้าชมวัดจองคำ จึงทำให้ท่านลูกค้า มีกำไรสองต่อ ๆ การมาถึง ที่แม่ฮ่องสอน

ถ้ำปลา + น้ำตกผาเสื้อ

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

ถ้ำปลาเป็นธารน้ำใส ไหลจากแม่น้ำ ผ่านสลับซับซ้อน น้ำเย็นอากาศบริสุทธิ์ และที่ใต้น้ำนั้น เต็มไปด้วยฝูงปลา ขนาดเล็กใหญ่มากมาย บางวันก็หายไปและบางวันก็ออกมาออกันเต็ม ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาจากไหน และกลับมาได้อย่างไร ติดๆ กันในบริเวณ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่สวยงามเหมือนภาพวาด ซุกซ่อนอยู่กลางป่าใหญ่

ถนนคนเดินจองคำ

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

หนึ่งในกิจกรรม ที่ห้ามพลาดยามค่ำคืน ในวันที่ท่านลูกค้าพักเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดิน จองคำ เป็นที่เลื่องชื่อในวัฒนธรรม สินค้าคนท้องถิ่น ของกิน อาหาร สินค้าทำมือ และความน่ารัก ของคนแม่ฮ่องสอน "เดินแล้วหัวใจเป็นสุข"

โปรแกรม (Upper Class หัวใจเป็นสุข)
วันที่ 1  
09:00 น. ที่สนามบินแม่ฮ่องสอน ทัวร์ไกด์ คนแม่ฮ่องสอน ผู้มีความชำนาญพื้นที่ทุกตารางนิ้ว และเป็นทัวร์ไกด์ยอดเยี่ยม ด้านการบริการ ของเจซีทัวร์ โชว์ป้ายยินดีต้อนรับ พร้อมชื่อ ของท่านลูกค้า รอที่ประตูทางออก ขาเข้า

- หรือรับท่านลูกค้าจากที่พัก ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทุกที่
09:30 น. ทัวร์ไกด์แนะนำคนขับ (สุภาพชน ขับรถดี และเชี่ยวชาญพื้นที่ ผ่านการอบรมการให้บริการ ลูกค้าระดับสูง) นำท่านลูกค้าขึ้นรถ มุ่งหน้าสู่จุดท่องเที่ยวแห่งแรกของวันนี้ - พระธาตุเจดีย์ดอยกองมู. อยู่เหนือน้ำทะเล มองเห็นจุดชมวิวงดงาม นมัสการพระธาตุ ที่มีพระธาตุ ของพระอรหันต์องค์สำคัญ ประดิษฐานอยู่
11:00 น. สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตัดผ่านทุ่งนา ป่าเขา หมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรม เมื่อถึงกลางสะพาน ให้หยุดและอธิษฐาน ขอความสำเร็จ จะได้ความสำเร็จ ตามชื่อสะพาน ซูตองเป้ แปลว่า ความสำเร็จ...
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง "Rice Farm Field Restaurant."
14:00 น. เดินทางถึง "บ้านรักไทย" ..คือหมู่บ้านของคนจีนยูนนาน ที่อพยพ เข้ามาอาศัย อยู่ในประเทศไทย.. แต่ความสำคัญ ของหมู่บ้านนี้ก็คือ อยู่รอบทะเลสาบสวยมาก ทะเลสาบอยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบ และบนภูเขาเป็นพื้นที่ปลูกชา (ไร่ชา) เขียวขจีเป็น Green Sea อากาศหนาวสดชื่นทั้งวัน มีหมอกทั้งวัน แต่ตอนเช้าตรู่ หมอกหนาทึบมากๆ...

Check In Resort ลีไวน์ รักษ์ไทย หรือเทียบเท่า รีสอร์ทสวย ในหุบเขา สายหมอก ริมทะเลสาบ และกลางไร่ชา " สวยจนตะลึง...
15:30 น. ทัวร์ไกด์ของท่านลูกค้า นำเรือลำสวยแบบจีนโบราณ มาเทียบที่ท่าเรือรีสอร์ท ล่องชมทะเลสาบสวย โดยรอบ
16:30 น. แวะหมู่บ้านยูนนาน เดินสำรวจหมู่บ้านกลางหุบเขา ที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนยูนนานดั้งเดิม ผสมผสาน กับสภาพแวดล้อมที่งดงามรอบทิศ... ทำให้หัวใจเป็นสุข..
18:00 น. รับประทานอาหารค่ำเป็นอาหารจีนยูนนาน เมนูฮ่องเต้ สุดยอดอาหารจีนดั้งเดิม...

- เดินทางกลับที่พัก โดยเรือลำเดิม..(หรือจะเดินเท้า เลียบทะเลสาบ ไปดูอารมณ์ของลูกค้า ในนาทีนั้น)

วันที่ 2  
06:00 น. หมอกลงหนามาก ทำให้ทะเลสาบด้านหน้ารีสอร์ท มีบรรยากาศที่เปลี่ยนไป สดชื่น พร้อมเครื่องดื่มร้อน ๆ สักถ้วย
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางสายหมอก
09:00 น. หลังจากอ้อยอิ่ง ถ่ายรูปน้ำค้าง (บางทีก็เป็นแม่คะนิ้ง) บนใบชากันทุกมุม เราก็ Check Out ออกจากรีสอร์ท อากาศกำลังดี (ไม่หนาวเกินไป)
09:30 น. เดินทางถึง ปางอุ่ง ทุ่งใบสน ริมอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ ปูด้วยหมอกขาวด้านล่าง ซ้อนด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้าสีแสด ตัดกับป่าสนสีเขียว "งดงามเหมือนภาพวาด ของศิลปินเอก"
10:00 น. ทัวร์ไกด์ นำท่านลูกค้าลงแพไม้ไผ่ เราจะล่องแพชมรอบปางอุ๋ง ห่าน นกน้ำ หมอกบนผิวน้ำ ป่าเขา ลำเนาไพร รอบปางอุ๋ง.. เข้าถึงภูมิประเทศที่งดงาม
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13:30 น. เดินทางถึง "ภูโคลน"

- แพ็คเกจชุดใหญ่ของ Mud Spa ที่ดีเยี่ยมสำหรับสุขภาพ บำบัดพอกโคลน โคลนสปา แช่น้ำพุร้อนบ่อโคลน ทริปนี้รวมให้ท่านลูกค้าทำได้ทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ
15:30 น. หลังอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เนื้อตัวสดชื่น เรามุ่งหน้าสู่ "สะพานข้าว 9 เพื่อสุข" บ้านผาบ่อง เยี่ยมชม ชุมชนชาวนาภูเขา บ้านผาบ่อง และเมนูกาแฟผาบ่อง ตามใจชอบคนละ 1 Drink พร้อมเสริฟ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
16:30 น. ชนเผ่าคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าคอยาว Original ในพื้นที่จริง ๆ ทำให้ไร้การปรุงแต่ง และสร้างภาพ ท่านลูกค้าจะได้เข้าใจ วิถีชีวิตของพวกเขาจริง ๆ
17:30 น. Check In รีสอร์ทเมืองแม่ฮ่องสอน The Imperial Resort.
18:30 น. ทัวร์ไกด์ รับท่านลูกค้าออกจากรีสอร์ท รับประทานอาหารเย็น ริมถนนคนเดินจองคำ กลางเมือง แม่ฮ่องสอน

- อิ่มแล้ว เดินศึกษา วัฒนธรรมของคนแม่ฮ่องสอน ผ่านสินค้าทำมือ และอาหารท้องถิ่น ที่นำมาวางขาย ริมถนนคนเดิน "สนุกและหัวใจเป็นสุข"
20:30 น. เดินทางกลับที่พัก...

วันที่ 3  
07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีอสอร์ท
08:30 น. Check Out ออกจากที่พัก

- เยี่ยมชมวัดคู่ วัดจองคำ และวัดจองกลาง ซึ่งอยู่กำแพงติดกัน เทียบเคียงระหว่าง ศิลปะพม่า ไทยใหญ่ และล้านนา ที่ผสมผสานกันไว้ ในศาสนสถานทุกอย่าง ศาลาการเปรียญ วิหาร โบสถ์ เจดีย์ และอื่นๆ ตระการตา

- ถ้ำปลา ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานแห่งชาติ และเป็นบริเวณเดียวกันกับน้ำตกผาเสื้อ ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติป่าดงดิบ ของแม่ฮ่องสอน
13:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

- ร้านของฝากจากเมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน
15:00 น. ส่งท่านลูกค้า ที่สนามบินแม่ฮ่องสอน หรือ Destination อื่นที่ท่านลูกค้าแจ้ง (ในเขตอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน)
  "หัวใจเป็นสุข ที่แม่ฮ่องสอน" มันเป็นความหมายที่ผุดขึ้น และเกาะติดแน่นไว้ที่ใจ โดยไม่จำเป็น ต้องอธิบายความหมาย มันเกิดขึ้นเองหลังจบโปรแกรม"

มาตรฐานสูง ทุกประเภท....

JC Tour Transfer JC Tour Transfer

รถคันสะอาดเอี่ยม ติดตั้งอุปกรณ์การป้องกันไวรัส คนขับผ่านการอบรม "การบริการในระดับ Top Level" ทัวร์ไกด์ รอบรู้ ทั้งเส้นทาง และข้อมูล พร้อม Service Mine บริการท่านลูกค้า เรียกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพ็คเกจนี้เป็นแบบ Upper Class (ยอดเยี่ยมทุกก้าวย่าง) เหตุที่ต้องใช้ Upper Class นำส่งประสบการณ์ เพราะเวลาของการท่องเที่ยว คือเวลาที่ดีที่สุด ของทุกช่วงเวลาชีวิต มันต้องเป็นช่วงพิเศษ ที่ไม่อาจปล่อยไว้กับใคร หรืออะไร ที่เป็นแค่ธรรมดา

ราคา

ผู้ใหญ่: 14,500 บาท/ท่าน (double room)

เด็ก: 9,500 บาท/ท่าน (3-10 ปี นอนกับผู้ปกครอง หรือ Day Bed)

เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ฝ่าย detail ของเจซีทัวร์ เปิดสายให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603 ไลน์ @jctour (ดึกดื่นแค่ไหน โทรได้เลยครับ)

แพ็คเกจนี้รวม

 • รถพร้อมคนขับมารยาทเยี่ยม (ผ่านการอบรมการให้บริการในระดับ Upper Class) บริการ Stand By 24 ชั่วโมงไปได้ทุกที่ในเขตเมืองที่พัก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มทุกกรณี
 • ทัวร์ไกด์ประจำกลุ่มมารยาทเยี่ยม (ผ่านการอบรมการให้บริการในระดับ Upper Class) ดูแล แนะนำ บริการ พร้อม Stand By 24 ชั่วโมง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุก ๆ ที่ในโปรแกรม
 • ค่ากิจกรรมในโปรแกรมทุกประเภท
 • ที่พักดีที่สุดทุก Destination (รีสอร์ท บ้านรักไทย ริมทะเลสาบ และ Imperial แม่ฮ่องสอน)
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบ "นักท่องเที่ยว"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

 • ชุดว่ายน้ำ
 • ชุดลำลอง
 • หมวก
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ครีมกันแดด
 • แว่นกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ: ทริปนี้สงวนสิทธิ์ provider โดยเจซีทัวร์เท่านั้น ไม่มีขายใน OTA (Online Travel Agent) ทุกประเภท.

The Imperial Resort ดีที่สุดเมืองแม่ฮ่องสอน

3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน ปางอุ๋ง

เดอะอิมพีเรียล รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน พร้อมสรรพทุกความสะดวกสบาย ห้องพักสะอาดเอี่ยม ตกแต่ง และถูกเอาใจใส่ ในทุก ๆ รายละเอียด บรรยากาศยอดเยี่ยม มั่นใจได้ว่า ท่านลูกค้าจะมีความสุข กับการพักผ่อนที่นี้ และมันเป็นเหตุผลว่า ทำไมเจซีทัวร์ ต้องเลือกที่นี่..

เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ฝ่าย detail ของเจซีทัวร์ เปิดสายให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603 ไลน์ @jctour (ดึกดื่นแค่ไหน โทรได้เลยครับ)

จองโปรแกรมนี้ทำไมต้องเจซีทัวร์?

 • เจซีทัวร์จดทะเบียนท่องเที่ยว หมายเลข..34/00235 (Inbound นำเที่ยวจากต่างประเทศ และทั่วประเทศไทย), 31/01235 (Outbound นำเที่ยวได้ทั่วโลก) บริษัทประกันภัย ต้องดูแลคุ้มครองทั่วโลก ที่ลูกค้าของเจซีทัวร์เดินทางไปถึง
 • เจซีทัวร์ จดทะเบียน การพาณิชย์ อิเล็กโทรนิกส์ ถูกต้อง หมายเลข 0835557015003
 • เจซีทัวร์ คือบริษัททัวร์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาชิก TripAdvisor ว่าเป็นบริษัทที่บริการดีที่สุดในโลกครับ.
 • จริงหรือ? ทำไมจะไม่ลองอ่านดูครับว่า "ชาวโลกเขาพูดถึงเจซีทัวร์" ว่าอย่างไร? ต้องจ่ายค่าทัวร์ตั้งแพงนะ แนะนำอ่านเลยครับ!!! Click
ใบอนุญาติเลขที่31/01235
ใบอนุญาติเลขที่34/00235
ใบอนุญาติเลขที่34/00235
ใบอนุญาติเลขที่31/01235
100% Vaccinated Staff
เจซีทัวร์ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจากทริปแอดไวเซอร์ปี2015
เจซีทัวร์ บริการ
และ รับผิดชอบดีเลิศ
เจซีทัวร์ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจากทริปแอดไวเซอร์ปี2014
เจซีทัวร์ บริการ
และ รับผิดชอบดีเลิศ
Telephone:
089-5727603
Customer Center : Line Line: @jctour
Customer Center : Whatsapp Whatsapp:
+66 84 8053153
อ่านความคิดเห็นของผู้เคยใช้บริการ JC Tour Phuket
วิธีการจองทัวร์และชำระเงิน
วิธีการเช็คความน่าเชื่อถือ
ทำไมต้องเจซีทัวร์
แพ็คเกจ 3วัน2คืน
แพ็คเกจ 4วัน3คืน
แพ็คเกจ 5วัน4คืน
แพ็คเกจ 6วัน5คืน
หมายเลขจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน้าแรก | ปางอุ๋ง | Nature ปาย | 1864 Sharp Curve | Around 4วัน3คืน | Coffee at Cool Pai | Best First | ติดต่อเรา
เจซี ทัวร์ แม่ฮ่องสอน
ใบอนุญาตเลขที่ 34/00235(Inbound), 31/01235(Outbound)
28/79 หมู่1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร : 089-5727603 l Line : @jctour
อีเมลล์ : jctourthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jctour-maehongson.com
Copyrights 2020-2024. เจซีทัวร์. All rights reserved.